SuccesVinder

Telefoon: 0492 - 792 147
Naam: Rob Scheepers
Adres: Hurk 3, 5422 CE Gemert
Bedrijfstak: Advies en Consultancy

Als je met overtuiging een goed product neerzet, is er altijd een markt. Doe je waar je goed in bent? Dan levert dat energie en plezier op en dat blijft zo.

Vanuit mijn rol als “succesvinder” help ik mensen in beroep of bedrijf zich bewust te worden van hun basisvoorwaarden voor succes en om aan die voorwaarden

optimaal invulling te geven. Ik verdiep me vergaand in mijn opdrachtgever. In zijn specialisme, zijn ambities, zijn uitdagingen en zijn kansen. Samen ontdekken

we waar de kracht en het onderscheidend vermogen is, hoe je klanten kunt vinden en verbinden en welke stappen genomen moeten worden om een ambitie

waar te maken. Ik luister, spiegel, trigger, motiveer, adviseer, stuur en “lever” om te komen tot het gewenste resultaat: succes.

Ga naar de bovenkant