2 januari 2022

Oproep Gemeente Gemert-Bakel corona noodhulp voor ondernemers

De afgelopen bijzondere periode heeft overheid en Gemeente Gemert-Bakel hun best gedaan om bedrijven/ondernemers te helpen de corona crisis te doorstaan. Acties waren o.a. het gezamenlijk opzetten van een verbindingsplatform www.peelwerk.nl, doorverwijzen naar de juiste subsidie loketten, tijdelijk uitstel en/of verlaging van gemeentelijke belastingen/huur etc. waar mogelijk en het inrichten van een gemeentelijk crisisteam om (corona) vragen van ondernemers snel te kunnen beantwoorden.

Ook zijn en worden er diverse bedrijven bestuurlijk bezocht en zijn er bestuurlijke gesprekken met ondernemers en BKG en andere ondernemersvereniging. Dit juist ook om mogelijke aandacht- en verbeterpunten en hulpkansen boven tafel te krijgen.

Natuurlijk waren en zijn wij als gemeente ook sterk afhankelijk en gebonden aan landelijke maatregelen en regels.

Inmiddels gloort er weer licht aan de horizon. Bedrijven hebben het drukker dan ooit en zullen er zeker bedrijven met steun door deze moeilijke periode heen geholpen zijn. Ook zijn er in de afgelopen periode echter best een aantal bedrijven/ondernemers/zzp’ers door allerlei, oorzaken en omstandigheden, buiten de diverse (steun)regelingen zijn gevallen en op “omvallen” staan.

NOODFONDS
Klik hier voor informatie over het noodfonds voor ondernemers die tussen wal en schip vallen.
Aanvraag indienen kan vanaf 22 december 2021.

Niet voor niets pleit ook onze gemeente in “Den Haag” voor meer maatwerk in de diverse regelingen. Om juist die bedrijven/ondernemers/zzp’ers, die geen (of te weinig) gebruik van de landelijke steunregelingen hebben kunnen maken, weer een hernieuwde start te kunnen geven, zijn we op zoek naar ideeën/maatregelen in de breedste zin om als gemeente hiervoor ook iets concreets te kunnen doen.

Dat kan op allerlei manieren bijv. ook door maatschappelijke of andere soort hulp aan ondernemers, instellingen, verenigingen en zzp’ers. Als gemeente zouden we graag jullie voorbeelden, argumenten, ideeën en/of voorstellen willen ontvangen. Zodat we kunnen kijken wat we gezamenlijk op kunnen pakken of wat we ieder apart kunnen doen. Ook voor straks post corona in de uitvoering, mocht het tot concrete verdere acties komen.

Suus Aben-Ter Burg ontvangt graag voorstellen, ideeën/maatregelen in de breedste zin om als gemeente iets concreets te betekenen en een hernieuwde start te kunnen geven. Meld je bij het bestuur of bij de Gemeente Gemert-Bakel.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Suus Aben-Ter Burg. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl
Of bel het algemene nummer: (0492) 378 500.

Deel dit artikel!