WAT WIJ DOEN

De 5 pijlers van BKG

BKG is een vereniging ván ondernemers vóór ondernemers. Dat betekent dat we in verbinding met onze leden goed willen luisteren naar dat wat er speelt en leeft bij eenieder. De vijf pijlers zijn in lijn met deze ledenbehoefte. Alles wat we doen vanuit BKG moet hieraan bijdragen!

Netwerken

Het leggen, opbouwen en onderhouden van effectieve persoonlijke en zakelijke contacten met de andere BKG-leden. De leden zien en spreken elkaar op netwerkbijeenkomsten op locatie bij één van de leden en/of op de jaarlijkse evenementen zoals de zomer barbecue of de nieuwjaarsborrel. Een bedrijfspresentatie of een lezing kan hiervan onderdeel uitmaken.

Externe belangenbehartiging

Het behartigen van de belangen (waaronder huisvesting, inrichting bedrijventerreinen, leefbaarheid en woonmogelijkheden) van de ondernemers in Gemert-Bakel in het algemeen en die van de aangesloten leden in het bijzonder. Dit bij de (semi-) overheden, stichtingen, kamer van koophandel, uitvoeringsinstellingen e.d. in de meest ruime zin. Structureel daarin is het groot- en klein overleg tussen het BKG en de gemeente.

© Kuppens Fotografie

Economische belangen

Het behartigen van de economische belangen van de ondernemers in Gemert-Bakel en die van de aangesloten leden in het bijzonder. Het transparant maken van de adres- en economische gegevens van de leden door middel van een eigen website. Een duurzaam netwerk en contact met onder andere de Gemeente, de provincie, Brainport.

Onderwijs en bedrijfsleven

Het leggen, opbouwen en onderhouden van structurele en duurzame contacten tussen BKG en de diverse onderwijsinstellingen in de Gemeente Gemert-Bakel en de regio. Het belang van een optimale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is groot voor nu en de toekomst van de continuïteit van de bedrijven van de BKG-leden. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen om bedrijfsprocessen en onderwijsprocessen in een schoolomgeving te combineren.

Communicatie en informatie

Het communiceren met en het informeren van de aangesloten leden middels een actief communicatie- en PR beleid. Dit speerpunt is ondersteunend aan de eerste drie o.a. middels de eigen website en alle andere ter beschikking staande communicatiemiddelen zoals sociale media (e-mail, LinkedIn en Facebook).

Vragen?

Heb je vragen over Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel en wil je in contact komen met het bestuur? Of zijn er andere onderwerpen die je graag onder de aandacht wil brengen? Neem dan contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap? Dan kun je jouw bedrijf hier alvast aanmelden.

Wij reageren snel op je bericht.