SCOPE

Speerpunten en taakgebieden voor 2021 – 2023

BKG heeft een duidelijke visie en missie voor nu en de toekomst. Dit is uiteengezet in onze speerpunten en taakgebieden. Jaarlijks bespreken we deze plannen graag met alle stakeholders zoals onze leden, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gemert-Bakel en andere partijen die betrokken zijn.

De verdeling binnen het bestuur is zodanig dat er bij voorkeur een duo samenwerkt in ieder taakgebied. Dit geeft duidelijkheid en helderheid en biedt structuur. In samenspraak met onze leden streven we naar werken in commissies of werkgroepen voor en door onze eigen leden en in het onderwijsveld.

Stakeholders

Speerpunten

Netwerken & ledenbehartiging

 • Organiseren van ledenbijeenkomsten
 • Verzorgen van ledencontacten
 • Optimale communicatie en PR

Externe belangenbehartiging

 • De gemeente Gemert-Bakel
 • De Peelregio / VNO-NCW
 • Het lokale en regionale Onderwijs

Verenigingszaken

 • Bestuur met een reële afspiegeling van de leden (dorpen)
 • Gezonde financiële situatie

Taakgebieden

 1. Ledenvergaderingen
 2. Nieuwjaarsreceptie
 3. Zomerborrel
 4. Jaarlijks excursie
 5. Nieuwe leden bezoeken, kennismaken & ‘voorstellen’
 6. Boiling Business (ism Gemeente/Rabobank)
 1. Ondernemersverenigingen (voorzittersoverleg) Gem Gemert-Bakel
 2. VNO-NCW (kring Peelland)
 3. Innovatiehuis/Brainport
 4. Ondernemersverenigingen (zoals nu Deurne)
 1. Gemeente Gemert-Bakel
 2. Bereikbaarheid / infrastructuur (N279/N615/N272…..)
 3. Bedrijfsbezoeken ism Gemeente Gemert-Bakel
 1. Talent in actie / talent in beeld (stimuleringsfonds New Boxes)
 2. Sterk Techniek Onderwijs (Gemeente/Commanderij/
 3. Perfect/New Boxes/Stichting Goo)
 4. Dutch Technology Week
 5. Kind en Armoed
 1. Website
 2. Mailings (e-mail/mailchimp/nieuwsbrieven….)
 3. Social media (Facebook/LinkedIn)
 4. Ledenwerving
 1. Vergaderingen
 2. Beleid, visie, missie en strategie
 3. Secretariaat
 1. Penningmeester
 2. Begroting en Contributie