29 januari 2023

Mobiliteitszaken in 2022: Beekse Brug en de N279

De laatste maanden hebben we diverse contacten gehad met zowel wethouder Hanneke Coppens van Gemert-Bakel als burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek. Kernzaken van de gesprekken waren de plannen van Laarbeek als oplossing voor het fileprobleem en de zeer vertragende werking die van de gedeputeerden van de provincie uitgaat. De oplossing van Laarbeek ligt voor de hand, maar helaas zijn de gedeputeerden mevrouw Otters van de vvd (mobiliteit) en gedeputeerde Stijn Smeulders van de PvdA (cultuur) het niet eens over de oplossing. En dat terwijl de files in de spits langer en langer aan het worden zijn. De indruk wordt gewekt dat de problemen bij de Beekse Brug door de beide gedeputeerden, gevoed door de ambtenaren, door hen niet serieus genomen worden. Samen met de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel bekijken we hoe we met de provinciale verkiezingen in zicht, actie kan worden gezet op een snelle goedkeuring van het Laarbeekse plan. We hebben goed contact met de beide gemeenten.

Met betrekking tot de N279 kunnen we geen positieve geluiden in deze nieuwsbrief opnemen. Als gezamenlijk bedrijfsleven van Helmond – de Peel en Meijerijstad hebben de voorzitters van de bedrijfsverenigingen teleurgesteld gereageerd naar de kerngroep m.b.t. de voortgang N279. De kerngroep bestaande uit de wethouders mobiliteit van de zes gemeenten onder voorzitterschap van gedeputeerde voor mobiliteit mevrouw Otters hebben het niet nodig gevonden het aanbod van deze bedrijfsverenigingen om van dichtbij mee te kunnen en mogen denken en werken aan de voortgang en oplossingen voor de N279 over te nemen. Allemaal zeer teleurstellend en onvoorstelbaar binnen een zo mooi voorgestelde gewijzigde bestuurscultuur (uitspraak van premier Rutte). De voorzitters van de bedrijfsverenigingen buigen zich nu over andere stappen om toch de provinciale politiek wakker te schudden en tot actie aan te zetten. In het bedrijfsleven zouden er ontslagen vallen en koppen rollen als een dergelijke misstand zou plaatsvinden en het faillissement van het bedrijf op het spel staat. Beter nieuws kunnen we jullie op dit moment niet geven. Wordt vervolgd.

Deel dit artikel!